Lezen algemeen

Deze letters ken ik al1
Doel:
In de eerste schoolweek kleuren de leerlingen alle letters in die ze al kunnen opnoemen. Bespreek vervolgens de kaarten met de leerlingen om te ontdekken welke letters ze daadwerkelijk kennen.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Letterbingo
0
Doel: De leerlingen krijgen allemaal een eigen bingo kaart en vinken de letters af die genoemd worden, wie de kaart als eerste vol heeft, wint!
– Om de letterbingo te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Letterjacht 51651
Doel: Stop alle letters en de dievenkaartjes in een pot. De kinderen trekken een letter, noemen de letter en mogen de letter houden als ze het goed hebben. Trekken ze een dief? Dan moeten al hun letters terug in de pot.
– Om letterjacht te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Posters begrijpend lezen 7
– Om de set van 4 posters te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Bevordering leesmotivatie: gekke stemmetjes 34Doel: De leerlingen trekken een kaart en lezen, met behulp van de leerkracht, de opdracht op de kaart. Vervolgens lezen de leerlingen een stukje uit een (methode)boek in deze stem of volgens deze opdracht.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Ik heb … wie heeft … 2
Doel: Alle leerlingen hebben een kaartje. De leerkracht zet de muziek aan en de leerlingen lopen rond. Op het moment dat de muziek uitgaat, zoeken de kinderen een maatje en kijken ze of de kaarten bij elkaar horen.
Je kan het spel ook klassikaal spelen: De leerlingen zitten op hun plek en diegene met start mag beginnen, vervolgens roepen de kinderen steeds welke kaart ze zoeken en reageert diegene met de juiste kaart totdat alle kaarten zijn geweest en het spel uitkomst bij einde.
– Om het spel te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Leesspeurtocht (Kern 10 VLL Kim-versie)
7
Doel: Hang de kaartjes in willekeurige volgorde door de school of buiten op het plein. vervolgens lopen de kinderen rond en lezen ze de woorden op het kaartje. Ze kruisen het bijbehorende plaatje op hun speelveld af.
– Om de leesspeurtocht te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Extra oefenbladen mmkmm woorden
000.jpg
Doel: De leerlingen krijgen allemaal een kaart, er zijn vijf verschillende versies. Ze lopen rond op de muziek en als de muziek stopt zoeken ze iemand met dezelfde kleur. Het eerste en derde rijtje worden gelezen door persoon A, het tweede en vierde rijtje door persoon B. Na deze ronde hebben de leerlingen alle rijtjes (mee)gelezen en gaat de muziek weer aan. Als de muziek weer op pauze gaat, zoeken ze iemand van een andere keur en lezen de rijtjes aan elkaar voor.
– Om de extra oefenbladen te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Lees en zoek 0
Doel: De leerlingen spelen in tweetallen, ze hebben samen een spelveld en elk een eigen zoekveld. De leerlingen dobbel met de dobbelsteen en zetten de stappen. Als ze op het juiste vakje komen, lezen ze het woord en zoeken ze het bijbehorende plaatje in hun zoekveld. Wie het veld als eerste vol heeft, wint.
– Om het zoekveld te downloaden klik hier en voor het speelveld klik hier

—————————————————————————————————————————

Leesbingo (Kern 11 VLL Kim-versie)
2
Doel: De kinderen spelen in tweetallen en rollen om de beurt met een dobbelsteen. Ze mogen vervolgens één woord uit dit rijtje lezen en afdekken met een fisces.
– Om de leesbingo te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Prullenbak lezen 00
Doel: De leerlingen lezen het woord op het kaartje en bedenken of het woord echt is (dan mag het op het boek) of het woord niet bestaat (dan mag het op de prullenbak).
– Om prullenbak lezen te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Zink of zwem 00
Doel: De groep is verdeeld in 2 groepen. alle leerlingen staan achter hun tafel. Als een leerling aan de beurt is, geeft de leerling aan of het woord goed of fout geschreven is. Is het antwoord goed mag je kiezen tussen zink of zwemmen. zwemmen betekent dat je iemand van je eigen team mag terug halen. zinken betekent dat je iemand van het andere team af laat gaan. Leerlingen die zinken, gaan zitten. Het team wat als eerste het hele andere team laat zinken, wint.
– Om zink of zwem te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Lees en vind!
1 (2)
Doel: De leerling leest een woord uit de lijst en gaat op zoek naar het bijbehorende plaatje. Plaatje gevonden? Zet er een cirkel om en streep het af in de woordenlijst.
– Om lees en vind! versie 1 te downloaden klik hier en voor versie 2 klik hier

—————————————————————————————————————————

Maak de zin af 2Doel: De leerlingen lezen de zin en vullen twee bijpassende woorden uit de tabel bovenaan in. Als extra ondersteuning staan de lijntjes gelijk aan het aantal letters wat het woord moet hebben.
– Om het werkblad te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Ik lees als… 1
Doel: De dieren geven elk een eigen AVI niveau aan, de cirkels zijn bedoeld om aan te geven in welke bak of van welke plank de kinderen een kunnen pakken en ze kunnen dit dier terug vinden op hun eigen boekenlegger die ze ook in hun boek stoppen.
– Om de bewerkbare boekenlabels te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————