Sinterklaas

Thema materiaal
– Rekenen
– Taal
– Overig

—————————————————————————————————————————

Piccolokaarten (rekenen en taal)

– Om de kaarten te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Contextsommen M3
3Doel: De leerkracht oefent, met behulp van 16 verhaaltjessommen, samen met de klas voor de vraagstelling van de cito rekenen M3 toets.
– Om de M3 contextsommen te downloaden klik hier

Splits en kleur

Doel:
De kinderen lossen de splitsing op en kleur het vakje in de bijbehorende kleur. Als het antwoord 5 is, kleuren de kinderen het vakje dus blauw.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

Zoek de klok

Doel:
De kinderen hebben allemaal het klokkenblad (dubbelzijdig printen) en door de klas hangen alle analoge klokken. De kinderen zoeken een klok, lezen af hoe laat het is en onthouden het bijbehorende plaatje. Ze lopen vervolgens terug naar hun plek en vullen bij het juiste plaatje de digitale klok aan.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

Wandel en wissel uit

Doel:
De kinderen hebben allemaal een kaartje met een klokkenkaartje, ze lopen rond door de klas op muziek. Als de muziek op pauze gaat, zoeken ze een maatje en vertellen ze elkaar hoe laat het is op het kaartje, daarna ruilen ze van kaartje. De activiteit herhaalt zichzelf opnieuw.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

Knip en plak

– Om deze activiteit te downloaden klik hier

Rol en tel

Doel:
Laat de leerlingen rollen met twee dobbelstenen tot vijf en een +/- dobbelsteen, ze beantwoorden de som en dekken het bijbehorende getal af.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

Rol en schrijf 

Doel: De kinderen rollen met een dobbelsteen en trekken in de bijbehorende rij één cijfer over.
– Klik hier om de activiteit te downloaden

Splits de pakjes

Doel:
De leerlingen strooit het juiste aantal fiches in een bakje en telt hoeveel op de gele kant zijn gevallen en hoeveel op de rode. Vervolgens kleurt de leerlingen het bijbehorende aantal pakjes in de juiste kleur en vult het daarna de splitsing in.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

Wie heeft gelijk?

Doel:
Knip de kaarten van piet en sint uit, plak ze op elkaar en lamineer ze samen, bij dit spel krijgen alle kinderen een kaart. Zet de dia’s op het bord en laat de kinderen de kaart omhoog met de kant van wie zij denken dat gelijk heeft.
– Om de dia’s te downloaden klik hier en voor de omdraaikaarten klik hier

Sommenbingo voor twee

Doel:
De leerlingen dobbelen met een dobbelsteen en zetten het aantal stapjes. Vervolgens beantwoorden ze de som, ze strepen het antwoord af in hun eigen vak. Wie als eerste zijn hele vak heeft weggestreept, wint.
– Om dit spel te downloaden klik hier

Bingo 
bingo.jpgDoel: De leerlingen krijgen allemaal een eigen bingokaart en gebruik een potlood of fiches (bij gelamineerde kaarten) om aan te geven wanneer een getal is geweest. De leerkracht kan de bijgevoegde cijfers gebruiken om te trekken.
– Om de sinterklaas bingo te downloaden klik hier

Hoeveel speculaasjes nog?

Doel:
De leerlingen hebben allemaal het schrijfblad en de bakplaten met speculaasjes hangen verspreid door de klas. De leerlingen zoek een bakplaat op, tellen hoeveel speculaasjes ze zien en onthouden het nummer op de bakplaat. Daarna lopen ze terug naar hun plek, vullen ze bij het juiste nummer het aantal zichtbare koekjes in en als laatste geven ze aan hoeveel speculaasjes onder de ovenwant liggen door het juiste rondje te kleuren.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

Splits de wortels

Doel:
De leerlingen vullen de ontbrekende splitsing in.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

Wisbordje kruidnoten splitsen
33Doel: De leerkracht geeft aan met het hoeveel kruidnoten de kinderen mogen splitsen, de kinderen leggen dit aantal op de bakpiet. Vervolgens splitsen ze de kruidnoten fysiek over de twee zakken, daarna schrijven ze in het oranje vak de bijbehorende getallen.
– Om het wisbordje voor kruidnoten splitsen te downloaden klik hier

Pepernoten aanvullen
00
Doel:
De leerlingen pakken een kaart en gaan pepernoten aanvullen tot 5 of 10 (zie het getal op de zak). De leerlingen maken eerst de oefenkaart waarbij de missende pepernoten nog met een rand zijn aangegeven. Vervolgens maken ze de rest van de kaarten met echte pepernoten.
– Om de set van aanvulkaarten te downloaden klik hier

Getallen na leggen met pepernoten
0.jpg
Doel: De cijferkaarten zijn geschikt om de leerlingen de getallen na te leggen met echte pepernoten. De pepernoten passen precies op de plaatjes. Deze set bevat de cijfers 0 t/m 9.
– Om de sinterklaas pepernotencijferkaarten te downloaden klik hier

Weegkaarten
6.jpg
Doel: De leerlingen gaan wegen welke combinatie van snoepgoed het zwaarste is, aan elke kant van de weegschaal wegen ze dus een kant van de kaart.
– Om de weegkaarten te downloaden klik hier

Kleur de pietenmuts

Doel:
De leerlingen beantwoorden de sommen en koppelen het antwoord aan de bijbehorende kleur.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Woordkaarten
00
Doel: De woordkaarten zijn te gebruiken bij het aanbieden van de woorden, het testen van de woordenschat of om op te hangen boven de thematafel.
– Om de woordkaarten te downloaden klik hier

Zoek het woord – IKEA rad

Doel:
De kinderen draaien aan het rad, lezen de letter af en zoeken vervolgens op de leeskaart een woord waar de letter in zit. Dit hoeft niet per se de beginletter te zijn.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

Leesspeurtocht

Doel:
De kinderen hebben allemaal een leesblad, in de klas hangen de zakken verspreid. De kinderen zoeken een zak, bekijken het plaatje en onthouden het bijbehorende nummer. Vervolgens lopen ze terug naar hun leesblad, zoeken het nummer op en kleuren het juiste woord.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

Rol & lees (VLL kern 4)

Doel:
De kinderen rollen met een dobbelsteen en kleuren één woord uit het bijbehorende rijtje. Deze activiteit komt in een maan- en een zonversie.
– Om de activiteit te downloaden klik hier

Maak het dictee af 

Doel: Lees de zinnen voor en laat de kinderen het missende woord opschrijven op een wisbordje. Het missende woord moet rijmen op het laatste woord van de eerste zin.
– Om het zinnenblad te downloaden klik hier

Rol & schrijf

Doel:
De kinderen rollen met een dobbelsteen en trekken in de bijbehorende rij één letter over. Het werkblad komt in zowel schrijf- als blokletters.
– Klik hier om de activiteit te downloaden

Paardenpiet leest (VLL kern 3)

Doel:
De kinderen hebben een leesblad en een wortel popit. Voor elk rijtje wat ze lezen, mogen ze één rondje poppen, als ze de hele wortel hebben ‘gepopt’ kan Ozosnel de wortel opeten.
– Om de activiteit te downloaden klik hier

Vul de zak

Doel:
Gebruik een dobbelsteen waar je op kunt schrijven, een dobbelsteen met insteekhoesjes of letterblokjes om de kinderen een korte klank te laten rollen. Vervolgens zoeken ze op de zak een woord met deze korte klank en dekken ze hem af met een pepernoot.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

Herhalen b/d z/s mmkmm woorden

Doel:
De leerlingen hebben allemaal een kaartje en lopen op muziek door de klas. Als de muziek op pauze gaat, zoeken ze een maatje en lezen ze elkaar het kaartje voor. Na het lezen wisselen ze van kaartje en gaat de muziek weer aan.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

Wie heeft gelijk?

Doel:
Knip de kaarten van piet en sint uit, plak ze op elkaar en lamineer ze samen, bij dit spel krijgen alle kinderen een kaart. Zet de dia’s op het bord en laat de kinderen de kaart omhoog met de kant van wie zij denken dat gelijk heeft.
– Om de dia’s te downloaden klik hier en voor de omdraaikaarten klik hier

Kraak de code

Doel: De leerlingen zetten de plaatjes om in woorden en kunnen zo de zinnen lezen.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

Zoek elkaar… woorden lezen 

Doel: De leerlingen krijgen elk een kaartje, je kunt het leesniveau van de kinderen aanpassen op de kaartjes. Vervolgens moeten de leerlingen elkaar opzoeken. Zet de muziek aan en laat de kinderen rondlopen, tijdens de pauze checken de kinderen bij een iemand of ze bij elkaar horen.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

Welk woord?

Doel:
Pechpiet heeft de chocoladeletters laten vallen en nu weet ze niet meer welk woord er ook alweer stond. De kinderen puzzelen de letters weer in elkaar en schrijven het juiste woord op een wisbordje. In de volgende dia staat het goede antwoord voor controle.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

De ie van piet

Doel: Lees samen met de kinderen de tekst, de tekst kan zelf gelezen worden vanaf kern kern 5. Aan het einde van het verhaal gaan de kinderen zelf, met zoutdeeg met cacao, de letter ie voor piet namaken.
– Om de tekst te downloaden klik hier

Lange en korte woorden
Dia10
Doel: Verstop de wortels in een berg met hooi en laat twee leerlingen elk een wortel trekken. De wortels met een lang woord worden gevoerd aan het grote paard van Sinterklaas en de korte woorden aan het kleine paard. Laat de leerlingen de woorden lezen (door naar het plaatje te kijken) en samen overleggen welk woord kort/lang is.
– Om de wortels met woorden te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Klaar met werken boekje
0.jpg
Doel: De leerlingen krijgen allemaal een werkboekje, het boek bestaat uit werkbladen gericht op zowel rekenen, taal/lezen als schrijven. De leerlingen kunnen in het boekje werken als ze eerder klaar zijn met hun werk. Ook zijn de werkbladen uiteraard los te gebruiken.
– Om het klaar met werken boekje te downloaden klik hier

Prentenslinger
00
Doel: Deze uitvergrote prenten kunnen gebruikt worden boven de thematafel of als prentenslinger bij het thema.
– Om de prentenslinger te downloaden klik hier

Kleikaarten
0000
Doel: Laat de kinderen binnen het thema  met deze opdrachtkaarten aan de slag gaan met klei.
– Om de kleikaarten te downloaden klik hier

Pietenhuis of stoomboot tekenen
Pietenboot zelf piet tekenen.jpg
Doel: De leerlingen gaan als groepswerk samen een stoomboot of pietenhuis maken. De opzet hierboven zijn ramen met daarin de omlijning van een pietje om de leerlingen een kleine sturing in hun tekening te geven.
– Om de opzet van de ramen met pieten te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Alle materialen op deze website zijn door mij zelf ontworpen en uitgewerkt, zowel het materiaal als de prenten zelf. Alle rechten zijn voorbehouden en niets op deze pagina mag worden aangepast of hergebruikt voor eigen materialen.