Kerst

Thema materiaal
– Rekenen
– Taal
– Overig

—————————————————————————————————————————

Kleur op code – Bundel (3.35 euro)

Deze set bevat 22 kleurplaten (in de thema’s herfst, kerst en winter) waarbij kinderen de kleurplaat invullen door de opdrachten uit te voeren. De bundel bevat zowel rekenopdrachten als taalopdrachten.
– Het bestellen van deze kleurplaten is mogelijk via deze pagina

—————————————————————————————————————————

Redactiesommen M3
00000e.jpg
Doel: 
De leerkracht oefent, met behulp van 15 verhaaltjessommen, samen met de klas voor de vraagstelling van redactiesommen.
– Om de redactiesommen M3 te downloaden klik hier

Cijferkaarten – Bewegend leren
2222233
Doel: De leerkracht hangt de cijfers 0 t/m 10 op het schoolplein op. De leerlingen houden in duo’s handen vast en mogen niet los lopen. De leerkracht roept een opdracht. Denk hierbij aan sommen (2+2=), verliefde harten (het verliefde hart van de 8 is de … ), plaats op de telrij (na de 9 komt de … ) of buurgetallen (mijn buren zijn de 4 en de 6, wie ben ik?). Vervolgens rennen de leerlingen naar het goede getal.
– Om de cijferkaarten bewegend leren te downloaden klik hier

Klok kijken – hele uren 

Doel: Geef de leerlingen allemaal een oefenklok en lees de tekst op de dia voor, de kinderen zetten vervolgens de klok op de juiste tijd. De tweede dia is telkens een nakijkdia. De eerste dia’s zijn voor het herhalen van hele uren, de overige dia’s zijn voor het inoefenen van een uur later.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

Klokkenspeurtocht één uur later 

Doel: De leerlingen hebben alleen een blad en de leerkracht zet de dia’s op het bord. De leerlingen bekijken hoe het laat het is en berekenen vervolgens een uur later. Staat er op de dia 12 uur, kleuren de leerlingen dus de klok van 1 uur. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen niet zomaar de hokjes inkleuren, blijft er één klok over.
– Voor het downloaden van de dia’s klik hier en voor het bijbehorende blad klik hier

Zoek de klok

Doel: De leerlingen rollen met één of twee dobbelstenen en tellen het aantal ogen. Als ze 12 gooien, kleuren ze de klok waar het 12 uur is.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

Kleur de code (gratis kleurplaat)

Doel:
De leerlingen bekijken hoe laat het is op de klokken en kleuren het stuk in de kleur die bij het cijfer hoort.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

Wisbordje kerstballen splitsen000000000Doel: De leerkracht geeft aan met het hoeveel kerstballen de kinderen mogen splitsen, de kinderen leggen dit aantal op de kerstballen. Vervolgens splitsen ze de kerstballen fysiek over de twee bomen, daarna schrijven ze in het bruine vak de bijbehorende getallen.
– Om het splitsen met kerstballen te downloaden klik hier

Bingo
0123
Doel:
 De leerlingen krijgen allemaal een eigen bingokaart en gebruik een potlood of fiches (bij gelamineerde kaarten) om aan te geven wanneer een getal is geweest. De leerkracht kan de bijgevoegde cijfers gebruiken om te trekken.
– Om de kerst bingo te downloaden klik hier

Cijferkaarten
3
Doel: 
De cijferkaarten zijn geschikt voor het ophangen in de klas of bij een activiteit gericht op de getallenlijn/hoeveelheden.
– Om de sinterklaas cijferkaarten te downloaden klik hier

Getalsymbolen koppelen
00.jpg
Doel: De leerlingen krijgen een boom met een getal en zoeken hierbij de juiste kerstballen matchend met het getal in de ster van de kerstboom.
– Om de set voor kleuters (afbeelding) te downloaden klik hier
– Om de set voor groep 3 te downloaden klik hier

Geld
0
Doel: 
Laat de leerlingen kennis maken met situaties waarin ze moeten betalen. Dit geld is te gebruiken bij kring-activiteiten en ook in de speelgoedwinkel.
– Om het geld te downloaden klik hier

Knijpkaarten
00.jpgDoel: 
De leerlingen tellen het aantal voorwerpen binnen het vak en plaatsen een knijper op het matchende getalsymbool.
– Om de set voor groep 1 te downloaden klik hier

Roll en dice
00.jpg
Doel: De leerlingen rollen met een dobbelsteen (of dobbelstenen), tellen het aantal ogen en dekken het matchende getal af. Wie als eerste de kaart vol heeft, wint. Deze activiteit komt in drie verschillende niveau’s
– Om het kerstkoekje roll en dice spel te downloaden klik hier

Schaduwen matchen
00
Doel: De leerlingen krijgen allemaal een kaart en mogen door de klas lopen. Op een teken (bijvoorbeeld een klap of het stoppen van de muziek) zoeken de leerlingen een maatje. Het is de bedoeling dat ze het maatje zoeken wiens plaatje overeen komt met die van hen (alleen dan wel of niet in de schaduw).
– Om de set van schaduwenkaarten te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Woordkaarten
00.jpg
Doel: De kerst woordkaarten zijn te gebruiken bij het aanbieden van de woorden, het testen van de woordenschat of om op te hangen in of bij de kerstboom.
– Om de kerst woordkaarten te downloaden klik hier

Piccolo

Doel: In deze set zitten zes verschillende kaarten met allemaal verschillende leesopdrachten, op de achterkant staat een nakijkblad.
– Om de kaarten te downloaden klik hier

Kerstlezen (kerstvakantie opdracht)

Doel: De leerlingen krijgen de bladen mee naar huis voor in de kerstvakantie. Voor elke 10 minuten die de kinderen lezen mogen ze een bal/ster inkleuren. Bij een volle boom kun je afspreken dat ze een kleine beloning krijgen.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

Wie heeft gelijk?

Doel:
Print de kaarten van de kerstman en de elf, knip ze uit en plak ze op elkaar, lamineer ze. Elke leerling krijgt een kaart zodat de leerling actief mee kunnen doen. Op het bord verschijnt een woord waarvan de au/ou mist. Ze geven met de kaart aan of de au (elf) of ou (kerstman) mist. Na elke dia volgt een nakijkdia.
– Om de dia’s te downloaden klik hier en voor de kaarten klik hier

Rol en lees (zinnen)

Doel: De leerlingen werken in tweetallen en rollen met een dobbelsteen. Ze lezen een zin uit het rijtje behorend bij het aantal ogen en markeren de zin na het lezen. Dit herhaalt zich tot alle zinnen zijn gelezen.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

Kerstballendictee233
Doel: De leerlingen krijgen allemaal een schrijfblad en de leerkracht heeft de woorden op gekleurd papier geprint. De woorden liggen als ‘kerstballen’ verspreid over de grond. De leerlingen pakken steeds één bal, lezen het woord, gooien de bal weg en schrijven het woord op hun plek op het blad.
– Om het kerstballendictee te downloaden klik hier

Lees en kleur
44.jpgDoel: De leerlingen krijgen allemaal een werkblad. Ze lezen punt voor punt het blad door en kleuren bij elke stap volgens de opdracht.
– Om lees en kleur te downloaden klik hier

Beginletter koppelen
0.jpg
Doel: De leerlingen krijgen een boom met een letter en zoeken hierbij de juiste kerstballen matchend met de beginletter in de ster van de kerstboom.
– Om de set van kerstbomen en ballen te downloaden klik hier

Missende beginletter
00.jpg
Doel: De leerlingen ‘lezen’ het plaatje en benoemen de beginletter, deze letter mist in de kerstballen. Vervolgens plaatst de leerling de juiste letter (bijvoorbeeld een mini houten letter of de foam letters van de HEMA) op de lege rode bal.
– Om de opdracht met missende beginletters te downloaden klik hier

Kraak de code
00.jpg
Doel: Deze opdracht is bedoeld voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong of leerlingen in groep 3. De letters zijn veranderd in kerstbomen! Het is de bedoelingen dat de leerlingen de kerstbomen matchen met de letterchart en zo het woord kunnen omzetten in het echte letters.
– Om het spel van kraak de code te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Kleikaarten 


– Om deze kaarten te downloaden klik hier

Klaar met werken boekje

kerst
Doel: De leerlingen krijgen allemaal een werkboekje, het boek bestaat uit werkbladen gericht op zowel rekenen, taal/lezen als schrijven. De leerlingen kunnen in het boekje werken als ze eerder klaar zijn met hun werk. Ook zijn de werkbladen uiteraard los te gebruiken.
– Om het klaar met werken boekje te downloaden klik hier

Rol een rendier
0.jpg
Doel: De leerlingen krijgen een speelkaart en alle losse onderdelen van een rendier. Ze gooien met een dobbelsteen en tellen het aantal ogen, dit aantal koppelen ze aan een deel van het gezicht. Wie als eerste het gezicht compleet heeft, wint.
– Om het spel rol een rendier te downloaden klik hier

Kwartet
00
Doel:
 De leerlingen verdelen een aantal kaarten en mogen om de beurt om een kaart vragen aan een mede leerling. Wie aan het einde de meeste kwartetten heeft verzameld, wint.
– Om de set van kwartet te downloaden klik hier

Versiering matchen
00.jpg
Doel: De leerlingen krijgen allemaal een kaart en mogen door de klas lopen. Op een teken (bijvoorbeeld een klap of het stoppen van de muziek) zoeken de leerlingen een maatje. Het is de bedoeling dat ze het maatje zoeken met het kaartje wat matcht met de versiering in hun boom. Als ze alleen grijze ballen in hun boom hebben, moeten ze dus een maatje zoeken met een kaart met alleen een grijze bal.
– Om de set van versiering matchen te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Alle materialen op deze website zijn door mij zelf ontworpen en uitgewerkt, zowel het materiaal als de prenten zelf. Alle rechten zijn voorbehouden en niets op deze pagina mag worden aangepast of hergebruikt voor eigen materialen.