Herfst

Thema materiaal
– Rekenen
– Taal
– Overig

—————————————————————————————————————————

Cijferkaarten

37
Doel: De cijferkaarten zijn geschikt voor het ophangen in de klas of bij een activiteit gericht op de getallenlijn/hoeveelheden.
– Om de herfst cijferkaarten te downloaden klik hier

Eten wegen
91
Doel:
De leerlingen gaan wegen welke kabouter het zwaarste eten heeft, aan elke kant van de weegschaal wegen ze dus het eten van één kabouter. De eerste kaarten kunnen gebruikt worden voor groep 1, dan komen er kaarten voor groep 2 en de laatste set is leeg. Bij deze lege set kunnen de leerlingen nog zelf gaan experimenteren.
– Om de set van weegkaarten te downloaden klik hier

Stippen tellen
79
Doel: De leerlingen krijgen allemaal een lege paddenstoel en witte stippen (bijvoorbeeld gemaakt van kleine witte wattenbollen). De leerlingen van groep 1 maken de paddenstoel precies na zoals op de kaart (groene kabouter). De leerlingen van groep 2 mogen zelf de paddenstoel versieren met het aantal stippen (blauwe kabouter) wat op de cijferkaart staat aangegeven.
– Om de stippen tellen activiteit te downloaden klik hier

Roll en dice
77
Doel: 
De leerlingen rollen met een dobbelsteen (of dobbelstenen), tellen het aantal ogen en dekken het matchende getal af. Wie als eerste de kaart vol heeft, wint. Deze activiteit komt in drie verschillende niveau’s
– Om het kabouter roll en dice te downloaden klik hier

Meetbegrippen bingo
73
Doel: Een aantal leerlingen zitten in de kleine kring, elk met een eigen ‘bingo’ kaart. Bespreek eerst met de leerlingen alle meetbegrippen (gebruik eventueel een kabouter en paddenstoel om de leerlingen het in het echt na te laten leggen). Vervolgens trekt de leerkracht één van de meetbegripkaarten, de leerlingen wijzen op hun kaart aan waar zij het begrip zien. Als het goed is, mogen ze het hokje in kleuren.
– Om de meetbegrippen bingo te downloaden klik hier

Even en oneven getallen
39
Doel: De leerlingen moeten de egels voorzien van een wintervoorraad, egel 1 wil alleen maar oneven getallen eten en egel 2 wil graag alle even getallen. Om de leerlingen te helpen die nog niet alle getalsymbolen kennen, zit er een cijferchart bij.
– Om de set van even en oneven getallen te downloaden klik hier

Meten met zonnebloemen
40
Doel: De leerlingen meten elkaar of spullen in de klas met een meetlint gemaakt van 5 zonnebloemen, voor sterke leerlingen kun je ook een langere meetlint maken door ze achter elkaar te leggen. De leerlingen moeten benoemen hoeveel zonnebloemen lang een bepaald voorwerp is.
– Om de meetlinten van zonnebloemen te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Woordkaarten
41
Doel: De herfst woordkaarten zijn te gebruiken bij het aanbieden van de woorden, het testen van de woordenschat of om op te hangen boven de herfsttafel.
– Om de herfst woordkaarten te downloaden klik hier

Bingo
95
Doel: De leerlingen krijgen een bingokaart. Trek een woordkaart en laat de leerlingen het woord benoemen. Vervolgens kijken de leerlingen of het woord op hun paddenstoel hebben, zo ja dan dekken ze het af. Wie de bingokaart als eerst vol heeft, wint.
– Om de bingo set te downloaden klik hier

Letter schrijven
42
Doel: Deze bladeren zijn te gebruiken om kinderen de letters na te laten maken, dit kan bijvoorbeeld met klei of in een bak met zand/modder.
– Om de letterbladeren te downloaden klik hier
– Om de uitbreidingsset voor groep 3 te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Het kabouterspel74
Doel:
De leerlingen kiezen een kleur en bij deze kleur horen 4 kabouters en een paddenstoel. De paddenstoel hoort aan het einde van het spelbord te liggen. De leerlingen gooien met een dobbelsteen en zetten met één kabouter de stappen, kom je op een X terecht? Dan moet je terug naar 1. Het doel is om je vier kabouters als eerste in de juiste paddenstoel te krijgen.

Voordat de leerlingen mogen gooien moeten ze eerst een vragenkaart pakken en goed beantwoorden. Er zijn 3 soorten vragen: 75
De groene vragen zijn voor taal: Voor groep 2 laat ik de leerlingen een rijmwoord bedenken (maar je kunt ze bijvoorbeeld ook de beginletter laten benoemen) en voor groep 1 laat ik de kinderen benoemen welk woord het is. De blauwe kaarten zijn voor rekenen: De leerlingen moeten (samen) de stippen tellen. En de rode kaarten zijn voor bewegen: De leerlingen moeten het voorwerp op de kaart in het lokaal zoeken en mee brengen.
– Om het kabouterspel te downloaden klik hier

Mega kleurplaat 
78
Doel: De kleurplaat is opgemaakt uit 20 A4 papieren, je kunt bij meer leerlingen in de groep ook de leerlingen ook samen laten kleuren en de papieren nogmaals doorknippen. De leerlingen maken allemaal afzonderlijk hun deel van de kleurplaat waarna de klas samen het geheel in elkaar puzzelt.
– Om de mega kleurplaat te downloaden klik hier

Domino
38
Doel: De leerlingen maken een serie van de kaarten waarvan de uiterste kaarten steeds overeen moeten komen. Een zonnebloem moet dus aan een zonnebloem komen.
– Om de set van dominokaarten te downloaden klik hier

Kleikaarten
32
Doel: Laat de kinderen binnen het thema herfst met deze opdrachtkaarten aan de slag gaan met klei.
– Om de herfst kleikaarten te downloaden klik hier