Getalkennis

Tot 20
—————————————————————————————————————————

Cijferkaarten (tot 20)7– Om de complete set van cijferkaarten tot 20 te downloaden klik hier

De grote rekenrekjesrace 7Doel: Hang de kaartjes op verspreid door de school of over het schoolplein. De kinderen gaan opzoek naar de kaartjes en schrijven op hun schrijfblad steeds het bijbehorende getal.
– Om de grote rekenrekjesrace te downloaden klik hier

Knijperkaarten 0
Doel: Gebruik 21 knijpers en schrijf hierop de cijfers 0 t/m 20. Laat de leerlingen met de knijper het juiste antwoord op de cirkel knijperen.
– Om de set van 12 kaarten te downloaden klik hier

Goede volgorde (tot 20) 1
Doel: De leerlingen werken in tweetallen en knippen elk een blad met plaatjes uit. Vervolgens leggen ze de plaatjes in de juiste volgorde van klein naar groot. Je kunt ze de plaatjes eventueel ook op een strook laten plakken.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

Getallen – mini 88798Doel: Knip de kaartjes uit en stop ze in kleine bakjes. Vervolgens kun je de bakjes gebruiken bij interactieve lessen over de getallenrij tot 20.
– Om de getallenkaartjes te downloaden klik hier

Cijferkaarten – schrijven 7
Doel: De kaarten zijn bedoeld om de leerlingen te ondersteunen bij het leren schrijven van de cijfers. De autootjes geven aan waar ze moeten beginnen met schrijven. Als je de kaarten lamineert, kunnen de kaarten vaker worden gebruikt met een whiteboard stift.
– Om de cijferkaarten voor het schrijven te downloaden klik hier

Piccolo 
pi
– Om de set van 6 piccolokaarten te downloaden klik hier

Vossenjacht 1Doel: Stop alle kaartjes en de vossen in een pot. Het spel werkt net als kaboem: de leerlingen trekken een kaartje uit de pot en benoemen het getal. Als het antwoord goed is, mogen ze het kaartje houden. Trekken ze de vos? Dan moeten ze alle kaartjes terug doen in de pot.
– Om vossenjacht te downloaden klik hier

Getalkwartet 000
Om de kwartetset te downloaden klik hier

 

Tot 100
—————————————————————————————————————————

Bouw het 5Doel: De leerlingen trekken nummers tussen de 10 en de 40, vervolgens bouwen ze het nummer na. Gebruik hiervoor 10-blokken voor de tientallen en losse blokjes voor de eenheden. Deze activiteit geeft kinderen meer inzicht over hoe grotere getallen zijn gebouwd en leert ze dat het tiental eerst komt bij het schrijven.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

Bouw een tiental – wisbordje 1 (2)
Doel: De leerkracht noemt een getal tussen 0 en 100. De leerlingen tekenen vervolgens de hele tientallen aan de linkerkant (één tiental is een lange staaf) en de losse eenheden aan de rechterkant (één eenheid is een klein streepje). Vervolgens schrijven ze het tiental links in de cirkel en de eenheden rechts. Dit maakt het voor de kinderen visueel dat de tientallen links komen en de eenheden rechts.
– Om de wisbordjes te downloaden klik hier

Rol en bouw een tiental 1 (2)
Doel: De leerlingen werken in tweetallen en hebben elk een werkblad. Ze rollen met vier dobbelstenen en tellen alle ogen. Vervolgens tekenen ze de tientallen in het linkervak en de eenheden in het rechtervak. Als laatste schrijven ze het getal in het rondje, ze kunnen hierbij de tekeningen gebruiken om te zien dat de tientallen links komen bij het schrijven en de eenheden rechts.
– Om het werkblad te downloaden klik hier

Ik heb … wie heeft … 000
Doel: Alle leerlingen hebben een kaartje. De leerkracht zet de muziek aan en de leerlingen lopen rond. Op het moment dat de muziek uitgaat, zoeken de kinderen een maatje en kijken ze of de kaarten bij elkaar horen.
Je kan het spel ook klassikaal spelen: De leerlingen zitten op hun plek en diegene met nummer 1 mag beginnen, vervolgens roepen de kinderen steeds welke kaart ze zoeken en reageert diegene met de juiste kaart totdat alle kaarten zijn geweest en het spel weer uitkomt bij nummer 1.
– Om het spel te downloaden klik hier

Tientallen speurtocht 7
Doel: Hang de kaartjes in willekeurige volgorde door de school of buiten op het plein. vervolgens lopen de kinderen rond en schrijven ze het getal bij het juiste cijfer op hun schrijfveld. Ze tellen de hele staafjes als tientallen en de losse blokjes als eenheden.
– Om de tientallen speurtocht te downloaden klik hier

Getalslag

Doel:
De kinderen rollen met 2 of 3 dobbelstenen en maken hier een tien- of honderdtal van, het grootste getal komt altijd eerst. Degene met het grootste getal wint het rondje en mag het getal groen kleuren. Wie aan het einde de meeste groene getallen heeft, wint.
– Om dit spel te downloaden klik hier

Vul aan

Doel:
De leerlingen rollen met 2 dobbelstenen en maken een tiental van het getal (4 en 6 wordt 46 of 64). Ze schrijven dit getal in het midden en schrijven vervolgens -1 ervoor en +1 in het vak ernaast. Voor de plusgroep is er een blad met -10 en +10.
– Om dit spel te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Alle materialen op deze website zijn door mij zelf ontworpen en uitgewerkt, zowel het materiaal als de prenten zelf. Alle rechten zijn voorbehouden en niets op deze pagina mag worden aangepast of hergebruikt voor eigen materialen.