Kern 1

Leesmuur `79
Doel: De leesmuur is bedoeld om op te hangen in de klas. De muur hoort bij de kim-versie van VLL en is ingedeeld op lettersoort (korte klank, lange klank, twee tekenklank en medeklinker). De muur is bedoeld als visuele ondersteuning bij het leren lezen.
– Om de lettermuur te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Piccolo kaarten maanpi– Om de set van 6 kaarten te downloaden klik hier

Piccolo kaarten zon pi
– Om de set van 6 kaarten te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Leesverhalen 1
Doel: De leerlingen krijgen allemaal een leesverhaal (tip: stop ze in een leesmapje, zodat ze mooi blijven). De leestekst wordt dagelijks klassikaal gelezen, het doel is dat de kinderen aan het einde van de week het verhaal zelfstandig kunnen lezen.
– Om de leesverhalen te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Woordrijtjes lezen 
000
Doel: De kinderen hebben allemaal een kaartje met woordjes, in 1 minuut gaan ze proberen het rijtje zo vaak mogelijk te lezen. Voor elk rijtje wat ze hebben gelezen, steken ze één vinger op. Na 1 minuut wisselen de kaartjes doen en lezen ze het nieuwe kaartje.
– Om de woordrijtjes (10 maan, 10 zon) te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Kraak de code 01234Doel: De leerlingen vullen de beginletter van elk plaatje in en zo ontstaat er in de vakjes een nieuw woord.
– Om kraak de code te downloaden klik hier voor de maanversie en hier voor de zonversie

—————————————————————————————————————————

Vul het woord aan (zon) 111
Doel: De leerlingen vullen de woorden aan met de letters die missen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld kleine houten letters of letters van foam (letters nodig: m, w, t, z, l, g, b, d en v).
– Om vul het woord te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Zoek de letters (zon) 7 (2)
Doel: Lamineer de vakken en knip ze uit. De leerlingen omcirkelen met een whiteboardmarker alle letters die in het woord zitten.
– Om zoek de letters te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Sorteer de tweetekenklanken (zon)1Doel: De leerlingen leggen de kaartjes met de zes tweetekenklanken voor zich neer en maken van de rest een stapel. Ze pakken steeds een kaarten van de stapel, lezen het woord en leggen het op de juiste stapel.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Domino (zon) 111
Doel: De leerlingen lezen de woorden en maken de set als een domino in elkaar.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier