Splitsen

Overzicht splitsingen (2-10)000
Om dit bestand te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Klassikaal oefenen tot 6 1 (2)
Doel:
De leerlingen werken in tweetallen en leggen steeds het juiste aantal blokjes voor zich neer (2 t/m 6). De leerkracht zet de dia op het bord van getal waarmee geoefend wordt. Vervolgens gaan de leerlingen in duo’s bespreken welke verdelingen je allemaal kan maken. Bij de nabespreking schrijft de leerkracht alles op in de splitsstaaf.
– Om de oefenles te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Wisbordje
7 (2)
Doel:
Dit leerlingen kunnen dit wisbordje gebruiken om de splitsing (met bijvoorbeeld blokjes) uit te voeren of ze gebruiken het voor het invullen van de splitsstaaf.
– Om de wisbordjes te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Stempelkaart splitsen
7 (2)
Doel: De leerlingen stempelen in elk vak een bepaald aantal zodat het getal boven het vak gesplitst wordt.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Werkblad 1 000
Doel:
De leerlingen vullen aan de ene kant de splitsingen aan en aan de andere kant bedenken ze de splitsing helemaal zelf (ze kunnen hierbij als hulpmiddel het wisbordje gebruiken). Er zijn twee niveau’s: blokjes voor kinderen die nog visuele ondersteuning nodig hebben en al met cijfers.
– Om de werkbladen te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Rol een splitsing 000
Doel:
De leerlingen rollen met een dobbelsteen en tellen het aantal ogen. Gooien ze zes? Ze zoeken naar een splitsing van 6, vullen de splitsing aan en mogen het rondje dan inkleuren. Wie als eerste zijn kaart vol heeft, wint.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Zoek elkaar
000
Doel:
De leerlingen hebben allemaal een kaartje. Zet de muziek aan en laat de kinderen door het lokaal lopen. Als de muziek op pauze gaat, gaan de kinderen opzoek naar een maatje. Ze bekijken of ze samen een kloppende splitsing hebben.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Introductie zoek de splitsing 1 (2)
Doel: De leerkracht zet de juiste dia op het bord en de leerlingen mogen in tweetallen overleggen welke splitsing hierbij hoort. Ze kunnen de splitsing vervolgens ook op het wisbordje schrijven, zo kunnen alle koppels tegelijk antwoord geven door het bordje omhoog te houden. Als het de kinderen lukt, kunnen ze het spel hieronder gaan spelen.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Zoek de splitsing 
000
Doel: geef alle kinderen een plaatje, de kinderen gaan opzoek naar hun maatje. De kinderen met afbeeldingen gaan opzoek naar iemand met de bijbehorende splitsing. De kinderen kunnen dit spel ook in een klein groepje aan tafel spelen.
– Om zoek de splitsing te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Alle materialen op deze website zijn door mij zelf ontworpen en uitgewerkt, zowel het materiaal als de prenten zelf. Alle rechten zijn voorbehouden en niets op deze pagina mag worden aangepast of hergebruikt voor eigen materialen.