Taal

Materiaal:
– Lezen
– Spelling/Schrijven
– Letterkennis

—————————————————————————————————————————

Bevordering leesmotivatie: gekke stemmetjes 34Doel: De leerlingen trekken een kaart en lezen, met behulp van de leerkracht, de opdracht op de kaart. Vervolgens lezen de leerlingen een stukje uit een (methode)boek in deze stem of volgens deze opdracht.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier 

Kwartet tweetekenklanken14
Doel: De leerlingen spelen het spel volgens de gebruikelijke regels en herhalen zo op spelenderwijs alle tweetekenklanken.
– Om het kwartet te downloaden klik hier

Draaibingo5
Doel: Zet een punaise, met een paperclip, op het middenpunt van de draaicirkel en laat de kinderen draaien. Ze lezen de letter af en zoeken een woord wat bij die letter hoort (middenklank) en dekken het af.
– Om de draaibingo tweetekenklanken te downloaden klik hier

Woordzoeker au- en eiplaat 15
Doel: Laat de leerlingen de woorden met au en ei in het zoekveld vinden en aankruisen. Ook zijn er nakijkwoordzoekers bijgevoegd.
– Om de woordzoekers te downloaden klik hier

Tweeteken bingo voor 21
Doel: De leerlingen spelen het spel in tweetallen en hebben elk 10 chips nodig (9 om af te dekken en 1 om te spelen). De kinderen dobbelen met de dobbelsteen en zetten het aantal stappen. Komen ze op een woord met een tweetekenklank die ze nog niet hebben? Mogen ze de letter in het midden afdekken. De leerlingen gaan net zolang rond tot ze alle letters hebben.
– Om de tweetekenbingo te downloaden klik hier

Begrijpend lezen kaarten
Dia1
Doel: 
Deze kaarten kunnen gebruikt om het verhaalbegrip bij de leerlingen te controleren. De set bevat de volgende kaarten: wie, wat, waar, probleem, oplossing en opdracht.
– Om de begrijpend lezen kaarten te downloaden klik hier

Extra oefenbladen mmkmm woorden
000.jpg
Doel: De leerlingen krijgen allemaal een kaart, er zijn vijf verschillende versies. Ze lopen rond op de muziek en als de muziek stopt zoeken ze iemand met dezelfde kleur. Het eerste en derde rijtje worden gelezen door persoon A, het tweede en vierde rijtje door persoon B. Na deze ronde hebben de leerlingen alle rijtjes (mee)gelezen en gaat de muziek weer aan. Als de muziek weer op pauze gaat, zoeken ze iemand van een andere keur en lezen de rijtjes aan elkaar voor.
– Om de extra oefenbladen te downloaden klik hier

Werkbladen: Begrijpend lezen
00.jpg
Doel:
De leerlingen lezen de korte tekst en beantwoorden de vragen. Ze kunnen het werkblad eventueel ook zelf nakijken met de groene nakijkschema’s.
– Om de werkbladen begrijpend lezen te downloaden klik hier

Leeslogboek
mijn l.jpg
Doel: De leerlingen bewaren het logboek in hun vak. Elke keer als ze een boek uitlezen kleuren ze een bolletje naar hun mening (groen is super, geel is goed, rood is saai). Na het lezen van 20 boeken krijgen de leerlingen in mijn klas een beloning.
– Om het leeslogboek te downloaden klik hier

(Voor)leesbingo
00.jpg
Doel: De leerlingen krijgen de leesbingo (groep 3) of voorleesbingo (kleuters) in de vakantie mee naar huis. Het is bedoeling dat de leerlingen het hokje inkleuren als ze deze opdracht hebben volbracht.
– Om de (voor)leesbingo voor de kerstvakantie te downloaden klik hier
– Om de (samen)leesbingo voor de zomervakantie te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Rol en schrijf 
9
Doel: De leerling dobbelt met een dobbelsteen en telt het aantal ogen. De leerlingen benoemt één plaatje van de bijbehorende rij en schrijft op het lege blad het woord op. Dit kan overigens ook op bijvoorbeeld een wisbordje op een leeg blaadje.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

Dobbel een dictee33Doel: De leerlingen werken in tweetallen hebben samen een dobbelsteen en elk een schrijfblad. Afhankelijk van het niveau of de planning kan er gekozen worden voor samengestelde woorden of de mmkmm woorden. De leerlingen rollen om de beurt met een dobbelsteen. Als ze een getal gooien, schrijven ze het bijbehorende woord in de toren op. Je kan de leerlingen met een tijd laten werken of ze het laten maken tot het blad vol is.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

Samengestelde woorden11
Doel: De leerlingen krijgen allemaal een schrijfblad. Vervolgens laat de leerkracht de woorden om de beurt op het digibord zien. De kinderen schrijven eerst het woord op en maken er vervolgens een samengesteld woord van. Aan het einde kunnen de woorden in de klas worden besproken en schrijft de leerkracht ze op, op het bord.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier en voor het bijbehorende schrijfblad klik hier

Het doos dictee
12
Doel:
de leerkracht schrijft woorden met de d op een briefje en stopt deze briefjes allemaal in een doos. Om de beurt mag een leerling een briefje uit de doos halen en voorlezen. Alle kinderen schrijven het woord op, op hun blad.
– Om het doos dictee te downloaden klik hier

Blokletters oefenen
000.jpg
Doel: De leerlingen hebben allemaal een eigen wisbordje (gelamineerd of in een insteekhoes) en om de beurt trekken ze een letter. Ze schrijven de letter op binnen de lijntjes zoals staat voorgeschreven. De leerlingen controleren bij elkaar of het goed is geschreven.
– Om de oefenkaarten voor blokletters te downloaden klik hier en voor de bijpassende wisbordjes klik hier

Schrijfposter
0.jpg
– Om de schrijfposter (A3) te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Letterbingo
0
Doel: De leerlingen krijgen allemaal een eigen bingo kaart en vinken de letters af die genoemd worden, wie de kaart als eerste vol heeft, wint!
Tip: Lamineer de kaarten en laat de kinderen afvinken met whiteboard markers zodat je de kaarten vaker kan gebruiken!
– Om de letterbingo te downloaden klik hier

Letterkaarten
00
Doel: De letterkaarten kunnen gebruiken worden tijdens de verlengde instructie. Elke keer als een leerling de letter goed weet te benoemen, vult de leerkracht een krul in. Als de hele kaart vol is, krijgt de leerling een kleine beloning. Bij kern 2/3 is in de lege vakken ruimte voor de herhaling van 3 letters die de leerling nog moeilijk vindt van de vorige kern.
– Om de letterkaarten van kern 1 tot 3 te downloaden klik hier