Taal

Materiaal:
– Lezen algemeen
– Twee tekenklanken
– Spellingsregels
– Schrijven

—————————————————————————————————————————

Leesmuur `79
Doel: De leesmuur is bedoeld om op te hangen in de klas. De muur hoort bij de kim-versie van VLL en is ingedeeld op lettersoort (korte klank, lange klank, twee tekenklank en medeklinker). De muur is bedoeld als visuele ondersteuning bij het leren lezen.
– Om de lettermuur te downloaden klik hier

Posters begrijpend lezen 7
– Om de set van 4 posters te downloaden klik hier

Bevordering leesmotivatie: gekke stemmetjes 34Doel: De leerlingen trekken een kaart en lezen, met behulp van de leerkracht, de opdracht op de kaart. Vervolgens lezen de leerlingen een stukje uit een (methode)boek in deze stem of volgens deze opdracht.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

Ik heb … wie heeft … 2
Doel: Alle leerlingen hebben een kaartje. De leerkracht zet de muziek aan en de leerlingen lopen rond. Op het moment dat de muziek uitgaat, zoeken de kinderen een maatje en kijken ze of de kaarten bij elkaar horen.
Je kan het spel ook klassikaal spelen: De leerlingen zitten op hun plek en diegene met start mag beginnen, vervolgens roepen de kinderen steeds welke kaart ze zoeken en reageert diegene met de juiste kaart totdat alle kaarten zijn geweest en het spel uitkomst bij einde.
– Om het spel te downloaden klik hier

Leesspeurtocht (Kern 10 VLL Kim-versie)
7
Doel: Hang de kaartjes in willekeurige volgorde door de school of buiten op het plein. vervolgens lopen de kinderen rond en lezen ze de woorden op het kaartje. Ze kruisen het bijbehorende plaatje op hun speelveld af.
– Om de leesspeurtocht te downloaden klik hier

Extra oefenbladen mmkmm woorden
000.jpg
Doel: De leerlingen krijgen allemaal een kaart, er zijn vijf verschillende versies. Ze lopen rond op de muziek en als de muziek stopt zoeken ze iemand met dezelfde kleur. Het eerste en derde rijtje worden gelezen door persoon A, het tweede en vierde rijtje door persoon B. Na deze ronde hebben de leerlingen alle rijtjes (mee)gelezen en gaat de muziek weer aan. Als de muziek weer op pauze gaat, zoeken ze iemand van een andere keur en lezen de rijtjes aan elkaar voor.
– Om de extra oefenbladen te downloaden klik hier

Lees en zoek 0
Doel: De leerlingen spelen in tweetallen, ze hebben samen een spelveld en elk een eigen zoekveld. De leerlingen dobbel met de dobbelsteen en zetten de stappen. Als ze op het juiste vakje komen, lezen ze het woord en zoeken ze het bijbehorende plaatje in hun zoekveld. Wie het veld als eerste vol heeft, wint.
– Om het zoekveld te downloaden klik hier en voor het speelveld klik hier

Leesbingo (Kern 11 VLL Kim-versie)
2
Doel: De kinderen spelen in tweetallen en rollen om de beurt met een dobbelsteen. Ze mogen vervolgens één woord uit dit rijtje lezen en afdekken met een fisces.
– Om de leesbingo te downloaden klik hier

Prullenbak lezen 00
Doel: De leerlingen lezen het woord op het kaartje en bedenken of het woord echt is (dan mag het op het boek) of het woord niet bestaat (dan mag het op de prullenbak).
– Om prullenbak lezen te downloaden klik hier

Zink of zwem 00
Doel: De groep is verdeeld in 2 groepen. alle leerlingen staan achter hun tafel. Als een leerling aan de beurt is, geeft de leerling aan of het woord goed of fout geschreven is. Is het antwoord goed mag je kiezen tussen zink of zwemmen. zwemmen betekent dat je iemand van je eigen team mag terug halen. zinken betekent dat je iemand van het andere team af laat gaan. Leerlingen die zinken, gaan zitten. Het team wat als eerste het hele andere team laat zinken, wint.
– Om zink of zwem te downloaden klik hier

Lees en vind!
1 (2)
Doel: De leerling leest een woord uit de lijst en gaat op zoek naar het bijbehorende plaatje. Plaatje gevonden? Zet er een cirkel om en streep het af in de woordenlijst.
– Om lees en vind! versie 1 te downloaden klik hier en voor versie 2 klik hier

Maak de zin af 2Doel: De leerlingen lezen de zin en vullen twee bijpassende woorden uit de tabel bovenaan in. Als extra ondersteuning staan de lijntjes gelijk aan het aantal letters wat het woord moet hebben.
– Om het werkblad te downloaden klik hier

Ik lees als… 1
Doel: De dieren geven elk een eigen AVI niveau aan, de cirkels zijn bedoeld om aan te geven in welke bak of van welke plank de kinderen een kunnen pakken en ze kunnen dit dier terug vinden op hun eigen boekenlegger die ze ook in hun boek stoppen.
– Om de bewerkbare boekenlabels te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Overzicht bijzondere klanken 
78Doel: Dit blad is bedoeld als overzicht voor de leerlingen die moeite hebben met het onthouden van de ‘bijzondere’ klanken. Het is geschikt om bijvoorbeeld voorin een leesmapje te stoppen.
– Om het overzicht te downloaden klik hier

Kwartet twee tekenklanken14
Doel: De leerlingen spelen het spel volgens de gebruikelijke regels en herhalen zo op spelenderwijs alle tweetekenklanken.
– Om het kwartet te downloaden klik hier

Dobbel een tweetekenklank 1 (2)Doel: De leerlingen dobbelen met een dobbelsteen en tellen het aantal ogen. Ze lezen welke tweetekenklank bij het aantal ogen hoort en dan mogen ze een plaatje met deze klank afdekken.
– Om dobbel een tweetekenklank te downloaden klik hier

Draaibingo1 (2)
Doel: Zet een punaise, met een paperclip, op het middenpunt van de draaicirkel en laat de kinderen draaien. Ze lezen de letter af en zoeken een woord wat bij die letter hoort (middenklank) en dekken het af.
– Om de draaibingo tweetekenklanken te downloaden klik hier

ou/au en ij/ei `2
Doel: De leerlingen vullen de juiste klank met behulp van het plaatje. Ze kleuren het juiste rondje in en schrijven daarna de klank op.
– Om de werkbladen te downloaden klik hier

Woordzoeker au- en eiplaat 15
Doel: Laat de leerlingen de woorden met au en ei in het zoekveld vinden en aankruisen. Ook zijn er nakijkwoordzoekers bijgevoegd.
– Om de woordzoekers te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Woordsoorten000
– Om de set van vijf posters te downloaden klik hier

Spellingskaarten 70Doel: De kaarten zijn bedoeld om op te hangen in de klas en dienen als herinnering voor de kinderen voor de spellingcategorieën van staal tot en met de langermaakwoorden.
– Om de set te downloaden klik hier

Draaibingo 
3
Doel: Zet een punaise, met een paperclip, op het middenpunt van de draaicirkel en laat de kinderen draaien. Ze lezen de categorie af en zoeken een woord wat bij die spellingscategorie hoort. Dit woord dekken ze af.
– Om de draaibingo te downloaden klik hier

Rol en kleur 0Doel: De leerlingen werken in tweetallen en hebben elk een eigen kleur blad en samen een spelveld. De leerlingen rollen met een dobbelsteen en zetten het juiste aantal stappen. Als ze op een hokje komen, lezen ze het woord en bepalen ze bij welke categorie het woord hoort. Bij deze categorie kleuren ze een vakje in.
– Om het speelveld van rol en kleur te downloaden klik hier en voor het schrijfblad klik hier

Lees en schrijf 2
Doel: De leerlingen lezen in een boek en gaan op zoek naar plank woorden, aai woorden en woorden die beginnen met de sch. Zodra ze een woord hebben gevonden, schrijven ze het op in juiste rij.
– Om het werkblad te downloaden klik hier

Kleur de spellingcategorie 2
Doel: De leerlingen lezen een woord en moeten bedenken of het een hak-, zing-, plank- of luchtwoord is. Elke categorie heeft zijn eigen kleur en de leerlingen kleuren het woord dus in de bijbehorende kleur.
– Om het werkblad te downloaden klik hier

Ren je rot 00Doel: Hang de kaarten op verschillende plekken op het schoolplein op (zodat de leerlingen ze wel allemaal vanaf het startpunt kunnen zien) en neem de verschillende woordtypen door. Vervolgens noem je steeds een woord wat hoort bij dit woordtype en rennen de kinderen zo snel mogelijk naar de juiste kaart.
– Om de kaarten te downloaden klik hier

—————————————————————————————————————————

Kraak de code 7
Doel: De leerlingen gebruiken het zoekveld om de plaatjes van het schrijfveld om te zetten in letters. Uiteindelijk ontstaat er een kort verhaaltje.
– Om Kraak de code te downloaden klik hier

Puzzeldictee 0
Doel: De leerlingen hebben elk een schrijfblad en de leerkracht zet het dictee op het bord. Bij elk woord gaan de leerlingen aan de puzzel met de letters op het bord, als het antwoord weten mogen ze het zeggen. Vervolgens schrijven alle leerlingen het juiste woord in de vakjes.
– Om het schrijfblad te downloaden klik hier en voor het dictee klik hier

Scrabble 1
Doel: De kinderen spelen het spel in tweetallen. Om de beurt mogen ze een woord in de kaart aanvullen (de woorden moeten aan elkaar vast zitten zoals bij het originele spel maar ze mogen de woorden wel helemaal zelf bedenken). Eventueel kunnen ze ook de score van hun woorden optellen.
– Om de activiteit te downloaden klik hier

Rol en schrijf 
9
Doel: De leerling dobbelt met een dobbelsteen en telt het aantal ogen. De leerlingen benoemt één plaatje van de bijbehorende rij en schrijft op het lege blad het woord op. Dit kan overigens ook op bijvoorbeeld een wisbordje op een leeg blaadje.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier

Brief schrijven 80
– Om het opzetbestand te downloaden klik hier

Samengestelde woorden11
Doel: De leerlingen krijgen allemaal een schrijfblad. Vervolgens laat de leerkracht de woorden om de beurt op het digibord zien. De kinderen schrijven eerst het woord op en maken er vervolgens een samengesteld woord van. Aan het einde kunnen de woorden in de klas worden besproken en schrijft de leerkracht ze op, op het bord.
– Om deze activiteit te downloaden klik hier en voor het bijbehorende schrijfblad klik hier

Blokletters oefenen
000.jpg
Doel: De leerlingen hebben allemaal een eigen wisbordje (gelamineerd of in een insteekhoes) en om de beurt trekken ze een letter. Ze schrijven de letter op binnen de lijntjes zoals staat voorgeschreven. De leerlingen controleren bij elkaar of het goed is geschreven.
– Om de oefenkaarten voor blokletters te downloaden klik hier en voor de bijpassende wisbordjes klik hier

—————————————————————————————————————————

Letterbingo
0
Doel: De leerlingen krijgen allemaal een eigen bingo kaart en vinken de letters af die genoemd worden, wie de kaart als eerste vol heeft, wint!
Tip: Lamineer de kaarten en laat de kinderen afvinken met whiteboard markers zodat je de kaarten vaker kan gebruiken!
– Om de letterbingo te downloaden klik hier